Videovigilancia Profesional i de llar

Posem els nostres coneixements per assegurar el teu negoci i la teva llar

Control profesional per el teu negoci

Dos generacions d'experiència cuidant del teu negoci en tots els àmbits:

 • Videovigilancia per hosteleria
  La videovigilancia en el món de la hosteria és primordial. El control en tots els àmbits: afluencia de clients, qualitat d’atenció al públic, entrada i sortida d’inventari fan que el negoci funcioni amb l’eficiència i la productivitat que necessita. La seguretat també és un paper important: la supervisió de punts de venda i atenció al client, accés controlat a àrees restringides amb sistemes de dissuasió i intimidació a intrusos, fan del negoci un lloc segur.
 • Control perimetral basat en anàlisi intel·ligent de vídeo
  Cobrim totes les necessitats de control perimetral i processos basades en videovigilància intel·ligent, accessos a planta, i zones retringidas, de forma integrada i auditable.
 • Videovigilancia per indústries i pimes
  Afegeix videovigilància a la teva indústria o pime per aconseguir una major productivitat i eficiència a més d'un control de qualitat d'atenció al públic. La supervisió i conducta dels empleats i clients afavoreix la disminució de danys a maquinària i equips per sabotatge o mal ús. La reducció dels temps en legista i control d'estoc beneficia una major productivitat. El control d'àrees restringides és primordial, a més de sistemes de dissuasió i intimidació a intrusos i el control d'accés de personal, a més de registres d'obertures i tanques laborals.

Algunes solucions

 • Instal·lació càmeres seguretat
 • Instal·lació videovigilància IP
 • Instal·lació càmeres videovigilància amb supervisió des de la CRA
 • Càmeres de vigilància amb avís a la policia
 • Control d'accessos de vehicles i persones
Vigilancia Municipal
Vigilancia Municipal
Vigilancia Municipal

Videovigilància domèstica per a la llar al mòbil

La seguretat de la nostra llar és un aspecte fonamental que ens preocupa a tots. La videovigilància domèstica compta amb càmeres IP WiFi i sensors domòtics per convertir la nostra llar o negoci en un lloc intel·ligent.

Oblideu-vos de trucades a terceres persones i controli la videovigilància domèstica de la seva llar o negoci vostè mateix. Amb les nostres alarmes domèstiques és possible rebre totes les alertes de les nostres càmeres IP WiFi i els nostres sensors domòtics en el seu ordinador o dispositiu mòbil iOS o Android.

Un cop dins el portal, l'usuari podrà visualitzar el seu registre històric d'alertes i imatges. També podrà crear una configuració d'alertes a la seva mida, segons el tipus de vigilància que desitgi amb els avantatges que comporten l'ús de programari propi per a les Apps dels mòbils.

Beneficis en la seguretat de la llar

 • Accés controlat d'àrees restringides o tancades.
 • Protecció zones exteriors (jardins, coheras, etc ..)
 • Augment seguretat física
 • Sistema dissuasió i intimidació a intrusos
 • Evitar danys com inundacions, incendis, fallada xarxa elèctrica.